Platform Gelijk Staatsburgerschap

Platform Gelijk Staatsburgerschap is een initiatief van enkele vrouwen die vinden dat de strijd voor evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in beleidsbepalende organen in het algemeen, en in de politiek in het bijzonder, nog niet heeft geleid tot het gewenste resultaat: een einde aan de oververtegenwoordiging van mannen.

Nadere informatie volgt spoedig.